Νόμος 4647/19 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 2636/1998 καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) αναριθμείται σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Φεστιβάλ είναι δυνατή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού η ανανέωση υφιστάμενων εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, οι οποίες σχετίζονται με την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του φορέα όπως αυτές προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και πάντως, όχι πέραν της 30-09-2020, υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη μισθοδοσίας αυτών έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και σύμφωνα και με σχετικές οδηγίες περί μη υπέρβασης του αριθμού των προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.