Νόμος 4647/19 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Επίδομα θέσης ευθύνης στον Διοικητή και στους Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση (α) Προϊστάμενοι Διοίκησης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθενται υποπεριπτώσεις ως εξής:

 

{α)η. Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, 650 €.

α)θ. Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, 450 €.}

 

2. Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ακόμη και στην περίπτωση που στις ως άνω θέσεις διορίζεται συνταξιούχος του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και καταβάλλεται συγχρόνως με την καταβολή του συνόλου της κύριας και επικουρικής σύνταξής του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.