Νόμος 2733/99

Ν2733/1999: Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕΧΑ), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2733/1999: Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕΧΑ), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 155/Α/1999), 30-07-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις εισαγωγής

Άρθρο 3: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 4: Ενημερωτικό δελτίο

Άρθρο 5: Ανάδοχος Έκδοσης - Σύμβουλος

Άρθρο 6: Ειδικός Διαπραγματευτής

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα Κεφαλαιαγοράς

 

Άρθρο 14: Θέματα προσωπικού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Άρθρο 21: Θέματα επιχειρήσεων του νόμου 2414/1996

Άρθρο 22: Θέματα αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων

Άρθρο 24: Θέματα σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου

 

Άρθρο 25

Άρθρο 31: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 26 του νόμου 2515/1997

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Ημερήσια αποζημίωση γεωτεχνικών υπαλλήλων

Άρθρο 38: Διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-07-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.