Νόμος 2733/99 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, τη μονάδα και τις μεθόδους ή διαδικασίες διαπραγμάτευσης, τα δικαιώματα εγγραφής και τις εισφορές των εταιριών, των οποίων οι μετοχές εισάγονται στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά, τις υποχρεώσεις σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή συγχώνευσης και εξαγοράς, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με όμοια απόφασή του, να εξαρτά την εισαγωγή των μετοχών από ειδικούς όρους, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία του επενδυτικού κοινού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.