Νόμος 2733/99 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1067/1980 (ΦΕΚ 187/Α/1980), προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, το καταστατικό της και συμπληρωματικά από το νόμου 2414/1996 περί εκσυγχρονισμού των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 135/Α/1996).}

 

2. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1067/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Δικαιώματα Διώρυγας - Σκοπός της Εταιρείας

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου έχει τα αποκλειστικά και μεταβιβαστά δικαιώματα (εφεξής συλλογικά τα Δικαιώματα Διώρυγας) μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, βελτίωσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και τουριστικής ανάπτυξης:

 

(α) της Διώρυγας Κορίνθου, καθώς και των πλωτών - βυθιζόμενων γεφυρών που βρίσκονται στις εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας μετά των παραρτημάτων τους,

 

(β) των εκατέρωθεν της Διώρυγας ακινήτων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος, και

 

(γ) των λιμενοβραχιόνων που βρίσκονται στις εκατέρωθεν εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας.

 

2. Αποκλειστικός σκοπός της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου είναι η άσκηση και εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων Διώρυγας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και συνεχής λειτουργία αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.