Νόμος 2733/99 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο περιορισμός των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών για κάθε μόνιμη θέση απασχόλησης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, δεν έχει εφαρμογή για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου, που πραγματοποιούνται στη ΒΕΠΕ, η οποία θα καθοριστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Τριγώνου του Νομού Έβρου.

 

2. Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 που πραγματοποιούνται στη ΒΕΠΕ, η οποία θα καθοριστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Τριγώνου του Νομού Έβρου, παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, πέραν εκείνων που προβλέπει κάθε φορά ο νόμος 2601/1998.

 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα επιχειρηματικά σχέδια ή τις επενδύσεις ή τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των υποπεριπτώσεων (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει.

 

3. Στην περίπτωση (θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των Κέντρων Κοινής Επιχειρηματικής Δράσης της περίπτωσης (ο) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα οποία ιδρύονται από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς του κλάδου γουνοποιίας, παρέχονται τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων:

 

Περιοχή

Ποσοστά επιχορήγησης

Ποσοστά επιδότησης τόκων

Ποσοστά επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Το σύνολο του Νομού Καστοριάς

40%

40%

40%

Αλλοδαπή

25%

25%

25%

}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.