Νόμος 2733/99 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νέα χρηματιστηριακή αγορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, στο εξής Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ), στην οποία εισάγονται μετοχές μικρομεσαίων δυναμικών ή καινοτόμων εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στην Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιτρέπεται η εισαγωγή και άλλων κινητών αξιών στην Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

 

3. Η Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά διέπεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις που ισχύουν για την Κύρια Αγορά.

 

4. Η λειτουργία της Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς, προκειμένου για εταιρείες που εδρεύουν στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, θα υποστηρίζεται από το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.