Νόμος 4258/14

Ν4258/2014: Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4258/2014: Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 94/Α/2014), 14-04-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Φάκελος Οριοθέτησης - Πρόταση Οριοθέτησης

Άρθρο 3: Διαδικασία Οριοθέτησης

Άρθρο 4: Εξαιρέσεις από την Οριοθέτηση

Άρθρο 5: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 6: Ενιαία βάση δεδομένων

Άρθρο 7: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 11: Διατάξεις έκδοσης εγκρίσεων και αδειών δόμησης

Άρθρο 12: Άδειες Δόμησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων της Εκκλησίας Κρήτης

 

Κεφάλαιο Β: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου

 

Άρθρο 13: Ορισμός

Άρθρο 14: Κίνητρα μετεγκατάστασης

Άρθρο 15: Πυρασφάλεια - Στατική Επάρκεια - Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 16: Στέγαστρα - Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου

Άρθρο 17: Εμπορικές χρήσεις

Άρθρο 18: Χωρητικότητα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου

Άρθρο 19: Διαδικασία αδειοδότησης

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 20: Τροποποιήσεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)

Άρθρο 21: Τροποποιήσεις διατάξεων περί Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων

Άρθρο 23: Ακίνητα του Δημοσίου - Δημιουργία Περιφερειακών Πάρκων περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης

Άρθρο 24: Προσωρινά καταλύματα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις

Άρθρο 25: Χρηματοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Λατομεία σχιστολιθικών πλακών

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων έργων και αντιμετώπισης των συνεπειών φυσικών καταστροφών

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τον καθορισμό τιμολογίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Συμπλήρωση διατάξεων για τη Ρυθμιστική Αρχή των Λιμένων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-04-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.