Νόμος 4258/14 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 4 περίπτωση II υποπερίπτωση θ' του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 01-11-2013 έως 05-03-2014 (Α' κύκλος Αξιολόγησης 2014), εξαιρούμενων των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011), ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί τη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.}

 

2. Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 01-11-2013 έως 05-03-2014 (Α' κύκλος Αξιολόγησης 2014) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.