Νόμος 4258/14 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Στέγαστρα - Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πυλώνες Φωτισμού Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδομικής διάταξης, επιτρέπεται η προσθήκη των προβλεπομένων από τη μελέτη Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου, σύμφωνα όμως με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

 

Επί των στεγάστρων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μεμονωμένα στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου, όπως είναι οι πυλώνες φωτισμού, δύνανται κατά περίπτωση να ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται για τη λειτουργία τους καθ' υπέρβαση του επιτρεπομένου ύψους της περιοχής που βρίσκονται οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου. Οι σχετικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της αθλητικής εγκατάστασης, απαγορευμένου άλλου οικονομικού σκοπού. Σε περίπτωση κατασκευής στεγάστρων οι εγκαταστάσεις φωτισμού ενσωματώνονται υποχρεωτικά στα στέγαστρα και κατεδαφίζονται οι υφιστάμενοι πυλώνες εκτός αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη σύμφωνα με εγκεκριμένη σχετική μελέτη φωτισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.