Νόμος 4258/14 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 159, στην παράγραφο 1 του άρθρου 159Α στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 235, στην παράγραφο 1 του άρθρου 236, στην παράγραφο 1 του άρθρου 237 και στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 237Β του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα και οποιασδήποτε φύσης ωφελήματος αντικαθίστανται με τις λέξεις οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα και οποιασδήποτε φύσης αθέμιτου ωφελήματος κατά περίπτωση.

 

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις ή το ωφέλημα αντικαθίστανται με τις λέξεις ή το αθέμιτο ωφέλημα.

 

2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 159Α, στην παράγραφο 3 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 237 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών αντικαθίστανται με τις λέξεις τιμωρείται με φυλάκιση.

 

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αντικαθίστανται με τις λέξεις τιμωρούνται με φυλάκιση και τιμωρείται με φυλάκιση αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.