Νόμος 4258/14 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ορισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ως υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου (ΑΕΠ) εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων νοούνται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές που βρίσκονται σε οικοδομικά τετράγωνα εντός σχεδίου πόλεως ή σε γήπεδα που περιβάλλονται από το σχέδιο πόλης, οι οποίες κατασκευάστηκαν προ της ισχύος του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικής Κανονισμός) και πέραν των λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται και για τη διενέργεια αγώνων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της A' και B' Εθνικής Κατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των Super League και Football League) και για τις οποίες απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς ελληνικούς κανονισμούς και τους διεθνείς κανονισμούς της αρμόδιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (UEFA). Εξαιρετικά, εντός προθεσμίας δύο ετών από την έναρξη εφαρμογής της ταυτότητας κτηρίου, κατά τις διατάξεις του νόμου 3843/2010, με ευθύνη των ενδιαφερομένων καταγράφονται όλες οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου του παρόντος άρθρου.

 

Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.