Νόμος 4258/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εμπορικές χρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου η εγκατάσταση συνοδευτικών χρήσεων των αθλητικών δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (ενδεικτικά: αναψυκτήρια - café, εστιατόρια, μαγειρεία, εμπορικά καταστήματα, ένα συνεδριακό κέντρο έως 300 θέσεις, ένας κινηματογράφος έως 300 θέσεις, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής κ.λ.π.). Οι σύνοδες χρήσεις και οι εμπορικές δραστηριότητες δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση ως ποσοστό το 15% του συνολικού ποσοστού της υφιστάμενης υλοποιημένης δόμησης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου. Οι ως άνω χρήσεις επιτρέπονται καθ' υπέρβαση των επιτρεπομένων χρήσεων γης του οικοπέδου - οικοδομικού τετραγώνου και της περιοχής που βρίσκονται οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου. Κατά τα λοιπά για τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εφαρμόζεται η 31252/2009 (ΦΕΚ 396/ΑΑΠ/2009) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.