Νόμος 4258/14 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κίνητρα μετεγκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται κίνητρα μετεγκατάστασης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου σε προβλεπόμενη εκ του ισχύοντος σχεδίου χωροταξικού χαρακτήρα ή χρήσεων γης κατά τις κείμενες διατάξεις σε εκτός σχεδίου περιοχή εφόσον κατεδαφιστούν τα υπάρχοντα κτίσματα και εγκαταστάσεις και αποδοθούν σε κοινή χρήση ως πάρκα και άλση ως εξής:

 

α. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, συντελεστή δόμησης και όγκου του κτιρίου μέσω της διαδικασίας της Τράπεζας Γης των άρθρων 32 έως 37 του κεφαλαίου Β' του νόμου 4178/2013, δύναται να μεταφέρεται, επιπλέον των οριζομένων, συντελεστής δόμησης λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο της Αθλητικής Εγκατάστασης Ποδοσφαίρου κατά το χρόνο κατεδάφισης.

 

β. Η έκταση της Αθλητικής Εγκατάστασης Ποδοσφαίρου που κατεδαφίζεται παραχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο για τη δημιουργία πάρκου και άλσους και παραδίδεται στην αρμόδια κατά τόπον υπηρεσία Δασών για τη διαχείριση αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.