Νόμος 3728/08

Ν3728/2008: Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3728/2008: Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 258/Α/2008), 18-12-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Αποστολή

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

Άρθρο 6: Κανόνες λειτουργίας - Υποχρέωση Συνεργασίας

Άρθρο 7: Διάρθρωση

Άρθρο 8: Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

Άρθρο 9: Διεύθυνση Ελέγχων

Άρθρο 10: Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς

Άρθρο 11: Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών

Άρθρο 12: Προϊστάμενοι Μονάδων

Άρθρο 13: Οργανικές θέσεις

Άρθρο 14: Στελέχωση

Άρθρο 17: Διοικητική Υποστήριξη - Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 20

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 26: Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Άρθρο 27: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3066/2002 σχετικών με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-12-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.