Νόμος 3728/08 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς αποτελείται, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους, από τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Κοστολόγησης και Κλαδικής Έρευνας Τροφίμων και Ποτών,

β) Τμήμα Κοστολόγησης και Κλαδικής Έρευνας Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων,

γ) Τμήμα Κοστολόγησης και Κλαδικής Έρευνας Παροχής Υπηρεσιών και

δ) Τμήμα Παρακολούθησης Οικονομικών Μεγεθών.

 

2. Η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς είναι αρμόδια για τα θέματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ι)β' έως ι)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Επιπλέον είναι αρμόδια να επιβάλλει πρόστιμα, κατά την περίπτωση θ, για παράβαση διατάξεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι αρμόδια να ελέγχει. Επίσης τηρεί Μητρώο Ερευνητών και Κοστολόγων κατά την περίπτωση ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ελέγχων στα πλαίσια της περίπτωσης ι)β' της ίδιας παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 236 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

3. Κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης είναι αρμόδιο για τα θέματα της παραγράφου 2 στον τομέα ευθύνης του. Το Τμήμα Παρακολούθησης Οικονομικών Μεγεθών είναι αρμόδιο να κωδικοποιεί τα στοιχεία των υπόλοιπων Τμημάτων της Διεύθυνσης και παράλληλα να τηρεί στοιχεία που αναφέρονται σε ευρύτερα οικονομικά μεγέθη τα οποία αφορούν είτε συνολικά την αγορά είτε επί μέρους τομείς της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.