Νόμος 3728/08 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών αποτελείται, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους, από τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών,

β) Τμήμα Τιμοληψιών Τροφίμων και Ποτών,

γ) Τμήμα Τιμοληψιών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων και

δ) Τμήμα Τιμοληψιών Παροχής Υπηρεσιών.

 

2. Η Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών είναι αρμόδια για τα θέματα της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Επίσης τηρεί Μητρώο Τιμοληπτών κατά την περίπτωση ι)α' της ίδιας παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

3. Κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης είναι αρμόδιο για τα θέματα της παραγράφου 2 στον τομέα ευθύνης του. Ειδικά το Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών είναι αρμόδιο για την τήρηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπου καταγράφονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τιμοληψιών που διενεργούν τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.