Νόμος 3728/08 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Οργανικές θέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις ανάγκες σε προσωπικό της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης διακόσιες είκοσι πέντε (225) νέες Οργανικές Θέσεις, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

 

 

Κλάδοι και ειδικότητες

Αριθμός θέσεων κατά κατηγορία

Σύνολο θέσεων

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

1. Διοικητικών - Εμπορικών

55

30

 

 

85

2. Νομικών

20

 

 

 

20

3. Οικονομολόγων

45

30

 

 

75

4. Πληροφορικής

6

2

2

 

10

5. Προσωπικού Η/Υ: Ειδικότητας Χειριστών Μέσων Εισαγωγής Στοιχείων

 

 

10

 

10

6. Οδηγών

 

 

10

 

10

7. Διοικητικών Γραμματέων

 

 

10

 

10

8. Επιμελητών

 

 

 

5

5

Σύνολο

126

62

32

5

225

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.