Νόμος 3728/08 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Προϊστάμενοι Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών - Εμπορικών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 

2. Η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς γίνεται μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν το βαθμό, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπει ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007).

 

3. Σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς μπορούν να τοποθετούνται, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, και υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στην Υπηρεσία αυτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.