Νόμος 3728/08 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α/1995), όπως ισχύει, και βρίσκονται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά του Δήμου Αθηναίων και έληξαν ή λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παραταθούν για διάστημα μέχρι έξι ετών από τη λήξη τους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το μηνιαίο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το προσαυξημένο κατά 10% καταβαλλόμενο κατά τον τελευταίο χρόνο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο μετά την πρώτη διετία και για κάθε επόμενο χρόνο κατά το ποσοστό του πληθωρισμού συν 1%.

 

β. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007) λήγουν την 31-12-2008, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31-12-2011. Επίσης, μέχρι την 31-12-2011 παρατείνονται αυτοδικαίως και όσες μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων λήγουν ή ενδέχεται να λήξουν, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την 31-12-2008.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 61 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 297/1985 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας κεφαλαίου δραχμών 300.000.000 με την επωνυμία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΦΕΚ 110/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μεταβίβαση των μετοχών μπορεί να γίνεται στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και σε φυσικά πρόσωπα. Προκειμένου να γίνει μεταβίβαση των μετοχών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, προηγείται σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.