Νόμος 3728/08 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περίπτωση μη επάρκειας του προσωπικού του άρθρου 13 του νόμου αυτού, λόγω ασθενείας, άδειας ή απουσίας αυτού ή σε περίπτωση αυξημένων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς να συνεργάζεται, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με εξειδικευμένους ιδιώτες, οι οποίοι την υποβοηθούν στην πληρέστερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, χωρίς να εκχωρείται σε αυτούς κάποια εκ των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.