Νόμος 3066/02

Ν3066/2002: Σύσταση Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, σύσταση εταιρείας Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμη Εταιρεία, τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Ανώνυμη Εταιρεία, απαλλοτριώσεις για τον Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3066/2002: Σύσταση Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, σύσταση εταιρείας Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμη Εταιρεία, τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Ανώνυμη Εταιρεία, απαλλοτριώσεις για τον Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 252/Α/2002), 18-10-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 2: Διάρκεια

Άρθρο 3: Σκοπός

Άρθρο 4: Κεφάλαιο

Άρθρο 5: Έσοδα

Άρθρο 6: Διοίκηση - Διαχείριση

Άρθρο 7: Λειτουργική - Διοικητική υποστήριξη

Άρθρο 8: Αρχές λειτουργίας

Άρθρο 9: Εποπτεία

Άρθρο 10: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

 

Άρθρο 11: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 12: Σκοπός - Δραστηριότητες

Άρθρο 16: Διοίκηση - Διαχείριση

Άρθρο 17: Εταιρική χρήση - Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 19: Γενικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικές Αλυκές

 

Άρθρο 20

Άρθρο 25

 

Κεφάλαιο Δ: Απαλλοτριώσεις για τον ταμιευτήρα Υδροηλεκτρικής Ενέργειας Μεσοχώρας

 

Άρθρο 27: Απαλλοτρίωση υπόλοιπων εκτάσεων ταμιευτήρα Υδροηλεκτρικής Έργου Μεσοχώρας

Άρθρο 28: Απαλλοτρίωση για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια Δήμου Πυνδαίων

Άρθρο 29: Απαλλοτρίωση για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας

Άρθρο 31: Διαδικασία απαλλοτριώσεων

Άρθρο 36: Εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης

 

Κεφάλαιο Ε: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 37: Τροποποιήσεις του νόμου 2741/1999

Άρθρο 40: Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων

Άρθρο 41: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 410/1995

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 46

Άρθρο 47

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-10-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.