Νόμος 2145/93

Ν2145/1993: Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2145/1993: Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων, (ΦΕΚ 88/Α/1993), 28-05-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Θέματα εκτελέσεως ποινών

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ποινικές δικονομικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Τροποποιήσεις των Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Διατάξεις οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών

 

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο Έκτο: Διατάξεις περί Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Άρθρο 13

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Υποθηκοφυλακεία - υποθηκοφύλακες

 

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο Ένατο: Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου Αθήνας

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου Θεσσαλονίκης

 

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 27

Άρθρο 30

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 61

Άρθρο 69

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-05-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.