Νόμος 2145/93 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών οφείλουν να αρνηθούν τη μεταγραφή κάθε συμβολαίου, δικαστικής αποφάσεως, διοικητικής πράξεως με την οποία συνίσταται, μετατίθεται, καταργείται ή αλλοιώνεται εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτων, εφόσον δεν φέρει βεβαίωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως.

 

Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρχίζει από το χρόνο που θα ορίσει η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία προσδιορίζει και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η έναρξη εφαρμογής μπορεί να γίνεται και κατά περιοχές της Χώρας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.