Νόμος 3922/11

Ν3922/2011: Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3922/2011: Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 35/Α/2011), 04-03-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Μετονομασία Λιμενικού Σώματος και υπαγωγή του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 2: Αποστολή

Άρθρο 3: Έκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 4: Χαρακτήρας Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 5: Διάρθρωση

Άρθρο 6: Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 7: Διάρθρωση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 8: Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων

Άρθρο 9: Οργανική δύναμη - Προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 10: Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων

Άρθρο 11: Προϋπολογισμός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 12: Ασφάλιση προσωπικού

Άρθρο 13: Προμήθειες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 14: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000)

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3569/2007

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού

Άρθρο 19: Ρύθμιση θεμάτων Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2932/2001

Άρθρο 21: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

Άρθρο 22: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 23: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24: Διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-03-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.