Νόμος 3922/11 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού καταβάλλεται από τον Οίκο Ναύτου ποσοστό 3% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών ιατρών, φαρμακοποιών, νοσοκομείων, διαγνωστικών και νοσηλευτικών ή θεραπευτικών κέντρων, ιατρικών εργαστηρίων, οπτικών και ορθοπεδικών καταστημάτων, που πραγματοποιούνται και έτος για τους ασφαλισμένους του, μέσω των παραρτημάτων του και των περιφερειακών του γραφείων.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη κατανέμεται το ανωτέρω ποσό μεταξύ των προαναφερόμενων ταμείου και κλάδου και καθορίζεται η διαδικασία υπολογισμού και είσπραξης του. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

3. Στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού αποδίδεται εφεξής ως έσοδο ποσοστό 3% επί των εισπράξεων των δικαιωμάτων πλοήγησης που προβλέπονται από την παράγραφο 43 του άρθρου 1 της 1329/1/29/02 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 801/Β/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.