Νόμος 3922/11 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που προβλέπουν:

 

α. Τους πόρους για τους κύριους και επικουρικούς φορείς ασφάλισης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

β. Την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

2. Διατηρείται σε ισχύ κάθε διάταξη που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ρύθμιζε θέματα του Λιμενικού Σώματος και ιδίως των υπηρεσιών, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του και δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.