Νόμος 3922/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διάρθρωση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διαρθρώνεται σε Κλάδους. Ο Κλάδος είναι επιτελική, οργανωτική μονάδα ανώτερη της Διεύθυνσης. Ο Κλάδος διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης. Οι Κλάδοι είναι οι εξής:

 

α. Κλάδος Επιχειρήσεων.

β. Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης.

γ. Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης.

δ. Κλάδος Ασφάλειας.

ε. Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης.

στ. Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

 

2. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού - Επιχειρήσεων.

β. Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων.

γ. Διεύθυνση Ειδικών Μονάδων.

δ. Διεύθυνση Εναέριων Μέσων.

 

3. Ο Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Προσωπικού.

β. Διεύθυνση Οικονομικών - Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

γ. Διεύθυνση Προμηθειών.

δ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης - Νομοθεσίας.

ε. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.

 

4. Ο Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Κτιριακών και Τεχνικών Υποδομών, όπου ανήκει το Κέντρο Εφοδιασμού και οι Επισκευαστικές Βάσεις.

β. Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

γ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Μέσων και Εξοπλισμού.

δ. Διεύθυνση Τακτικής Υποστήριξης Οπλισμού.

 

5. Ο Κλάδος Ασφάλειας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.

β. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων.

δ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

ε. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου.

 

6. Ο Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων.

β. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας στην οποία υπάγεται το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας.

γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

 

7. Ο Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

β. Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης.

γ. Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.

δ. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.

ε. Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων.

 

8. Οι Κλάδοι του Αρχηγείου συντονίζονται, εποπτεύονται, καθοδηγούνται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.