Νόμος 3922/11 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

 

2. Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον Επιτελάρχη του Αρχηγείου.

 

4. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στον Επιτελάρχη του Αρχηγείου, στον Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και στον ανώτερο διοικητή Νομού Αττικής, στους Προϊστάμενους των Κλάδων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στους Προϊστάμενους των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Διοικήσεων ορισμένες αρμοδιότητες του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφαση του ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή του.

 

5. Ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου, ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων, ο ανώτερος διοικητής Νομού Αττικής, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και οι Διευθυντές των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Διοικήσεων μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε υφισταμένους τους το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή τους για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοι τους.

 

6. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου φέρουν το βαθμό του Αντιναυάρχου. Ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

7. Ως Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται ο αρχαιότερος Υποναύαρχος.

 

8. Ως Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και ως ανώτερος διοικητής Νομού Αττικής τοποθετούνται Υποναύαρχοι.

 

9. Ως Προϊστάμενος Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται Υποναύαρχος ή Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 

10. Ως προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι ή Πλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

11. Ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι ή ανώτεροι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αξιωματικοί με το βαθμό του πλοιάρχου τοποθετούνται και ως βοηθοί των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

12. Οι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Οι δε λοιποί σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2009 (ΦΕΚ 50/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.