Νόμος 3922/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ασφάλιση προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό που κατατάσσεται ή προσλαμβάνεται στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ασφαλίζεται για κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010), καθώς και στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, που προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα της [ΠΔ] 21-10-1932 (ΦΕΚ 387/Α/1932) και στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 160/1970 (ΦΕΚ 44/Α/1970).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

2. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχεται η νοσοκομειακή και η υγειονομική περίθαλψη που προβλέπεται για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, όπως ορίζεται ιδίως στις διατάξεις του νόμου [Ν] 154/1975 (ΦΕΚ 185/Α/1975), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 432/1983 (ΦΕΚ 162/Α/1983), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 133/2002 (ΦΕΚ 109/Α/2002), του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2004 (ΦΕΚ 142/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

3. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκπροσωπούμενο από όργανα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, ιδιωτικές κλινικές, ιδιώτες ιατρούς και φαρμακεία ή ιατρικούς και φαρμακευτικούς συλλόγους, κέντρα φυσικοθεραπείας και καταστήματα πώλησης οπτικών ειδών ή ακουστικών βαρηκοΐας για την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 432/1983 Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους (ΦΕΚ 162/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4029/2011(ΦΕΚ 245/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.