Νόμος 3922/11 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3569/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{15. Οι διατάξεις των παραγράφων 3)α του άρθρου 19, 7)β του άρθρου 48, 1)ε και 1)στ του άρθρου 57, καθώς και των παραγράφων 1 α και 2 του άρθρου 59 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΣΔΥΛΣ), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.