Νόμος 3812/09

Ν3812/2009: Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3812/2009: Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 234/Α/2009), 28-12-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 2: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

Άρθρο 3: Διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 4: Κατάργηση της προσαύξησης μοριοδότησης λόγω εμπειρίας

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για το κριτήριο της συνέντευξης

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση υποψηφίων

Άρθρο 7: Επανακαθορισμός εμπειρίας για διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για την ειδική γραπτή δοκιμασία (test)

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Άρθρο 10: Συμβάσεις έργου

Άρθρο 11: Διορισμός διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 12: Ανάκληση προκηρύξεων

Άρθρο 13: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Κώδικα Προσλήψεων Προσωπικού

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16: Κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία επιλογής επαγγελματιών οπλιτών

Άρθρο 17: Ειδικά θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-12-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.