Νόμος 3812/09 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κατάργηση της προσαύξησης μοριοδότησης λόγω εμπειρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. Των εδαφίων από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευταίο της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως είχαν αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3320/2005, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του νόμου 3320/2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.