Νόμος 3812/09 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ανάκληση προκηρύξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εκδόθηκαν από την 04-10-2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανακαλούνται και οι σχετικές διαδικασίες ματαιώνονται. Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων επαναπροκηρύσσεται με εφαρμογή κατά περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 8 του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.