Νόμος 3812/09 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία επιλογής επαγγελματιών οπλιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 περίπτωση ι)β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 292/2001 (ΦΕΚ 204/Α/2001) Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία επιλογής υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, συνέντευξη καταργείται. Οι πίνακες βαθμολογίας του άρθρου 3 του ίδιου προεδρικού διατάγματος συντάσσονται με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια του άρθρου 1 του διατάγματος. Η περίπτωση β' του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος καταργείται και οι περιπτώσεις γ', δ' και ε' αναριθμούνται σε β', γ' και δ' αντίστοιχα. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ίδιου διατάγματος καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αναριθμούνται σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα.

 

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταλαμβάνει και εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί δεν λαμβάνονται υπόψη. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προσαρμόζονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού οι προβλεπόμενες στις σχετικές προκηρύξεις ημερομηνίες, προθεσμίες και διαδικασίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.