Νόμος 3522/06

Ν3522/2006: Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3522/2006: Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 276/Α/2006), 22-12-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, κεφαλαίου, είσπραξης δημοσίων εσόδων και φόρου προστιθέμενης αξίας

 

Κεφάλαιο Α: Φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 1: Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου

Άρθρο 2: Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα

Άρθρο 3: Φορολογία ακινήτων

Άρθρο 4: Φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Άρθρο 5: Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία ορισμένων εισοδημάτων

Άρθρο 6: Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων και ομολόγων

Άρθρο 7: Φορολογία εσόδων από συναλλαγές επί παραγώγων Χρηματιστηρίου

Άρθρο 8: Δαπάνες επιχειρήσεων

Άρθρο 9: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 10: Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

Άρθρο 11: Μεταβίβαση μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

Άρθρο 12: Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών

Άρθρο 13: Διατάξεις φορολογικής διαδικασίας

Άρθρο 14: Καταβολή φόρου πλοίων

Άρθρο 15: Φορολογία αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογία κεφαλαίου

 

Άρθρο 16: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου

 

Κεφάλαιο Γ: Είσπραξη δημοσίων εσόδων

 

Άρθρο 17: Διευκολύνσεις ληξιπρόθεσμων χρεών

Άρθρο 18: Βεβαίωση - Είσπραξη και Επιστροφή Εσόδων

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις χρεών πτωχών οφειλετών

 

Κεφάλαιο Δ: Μεταβολές στο φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε νεόδμητα ακίνητα

Άρθρο 21: Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις παραδόσεις των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Άρθρο 22: Μείωση συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία

Άρθρο 23: Μείωση συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε ορισμένες υπηρεσίες

Άρθρο 24: Παροχή δικαιώματος επιλογής υπαγωγής Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εμπορικών κέντρων

Άρθρο 25: Λοιπές διατάξεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 26: Τέλη χαρτοσήμου εργολαβικών συμβάσεων

 

Μέρος Δεύτερο: Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Α: Φορολογία Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

 

Άρθρο 27: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 28: Βιβλία επιτηδευματιών

Άρθρο 29: Στοιχεία επιτηδευματιών

Άρθρο 30: Ενημέρωση, θεώρηση, τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων - Υποβολή καταστάσεων - Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων

Άρθρο 31: Διαδικασίες προσδιορισμού αποτελεσμάτων Κύρος βιβλίων

Άρθρο 32: Ειδικές αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις στον νόμο 2523/1997

 

Άρθρο 33: Πρόστιμα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις στον νόμο [Ν] 1809/1988

 

Άρθρο 34: Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 35: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3299/2004

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-12-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.