Νόμος 3522/06 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μείωση συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε ορισμένες υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως εξής:

 

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' - Υπηρεσίες - του Παραρτήματος III (Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 9%) του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 16 και 17, ως εξής:

 

{16. Επισκευής ποδηλάτων, υποδημάτων και δερματίνων ειδών.

 

17. Ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)).}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-01-2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.