Νόμος 3299/04

Ν3299/2004: Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3299/2004: Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση, (ΦΕΚ 261/Α/2004), 23-12-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός και είδη παρεχόμενων ενισχύσεων

Άρθρο 2: Διαίρεση της Επικράτειας - Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων

Άρθρο 3: Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 4: Παρεχόμενες ενισχύσεις

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων

Άρθρο 6: Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων

Άρθρο 8: Καταβολή των ενισχύσεων

Άρθρο 9: Ειδικά καθεστώτα

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Συνέπειες μη τήρησης - Κυρώσεις

Άρθρο 11: Επιτροπή απλοποίησης διαδικασιών ιδιωτικών επενδύσεων

Άρθρο 12: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-12-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.