Νόμος 2972/01

Ν2972/2001: Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2972/2001: Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 291/Α/2001), 27-12-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο πρώτο: Προσαρμογή νομοθεσίας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ)

 

Άρθρο 1: Αναλυτική περιοδική δήλωση

Άρθρο 2: Τρόπος υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Άρθρο 3: Μισθολογικές περίοδοι Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων - Προθεσμία υποβολής

Άρθρο 4: Αρμόδιο υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Άρθρο 5: Υποβολή έκτακτης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Άρθρο 6: Λοιπές υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 7: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Άρθρο 8: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Άρθρο 10: Απεικόνιση της ασφάλισης

Άρθρο 11: Παραγραφή δικαιώματος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης

Άρθρο 13: Προθεσμία καταβολής

Άρθρο 14: Κυρώσεις εκπρόθεσμης καταβολής

 

Κεφάλαιο δεύτερο: Καταβολή εισφορών - είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Άρθρο 15: Είσπραξη και παραγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 17: Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Κεφάλαιο τρίτο: Λοιπές ρυθμίσεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 18: Καθορισμός οικοδομικών και τεχνικών εργασιών

Άρθρο 19: Γνωστοποίηση στοιχείων των λοιπών συνδικαιούχων στο λογαριασμό υπαλλήλων ή συνταξιούχων που απεβίωσαν

Άρθρο 21: Αναγγελία εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Κεφάλαιο τέταρτο: Προσαρμογή διατάξεων στο ευρώ

 

Άρθρο 29

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 36

 

Κεφάλαιο πέμπτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 40

Άρθρο 42

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 50

Άρθρο 54

Άρθρο 57: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-12-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.