Νόμος 2972/01 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο λογαριασμός Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων, που είχε συσταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1606/1939 (ΦΕΚ 50/Α/1939), καταργείται την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Το Ταμείο μετονομάζεται σε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Καυσίμων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, κατανέμονται οι πόροι του Ταμείου μεταξύ του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του κλάδου Κοινής Διανομής.

 

Με όμοια απόφαση τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται καταστατικές διατάξεις και ο Κανονισμός Παροχών των δύο εναπομεινάντων κλάδων του Ταμείου.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Καταρτίζεται Κανονισμός Λογιστικής και Οικονομικής Λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται και τα οικονομικό θέματα των καταργούμενων Ταμείων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.