Νόμος 2972/01 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) αύξηση των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (νόμος [Ν] 4169/1961) ορίζεται από 01-01-2001 σε πέντε χιλιάδες δραχμές και από 01-01-2002 επίσης σε δεκατέσσερα και εξήντα επτά ευρώ.}

 

2. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4169/1961, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1140/1981, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{θ. Αποφασίζει περί της διενέργειας δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα, επιβαλλομένων εκ της αποστολής του Οργανισμού, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ ετησίως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.