Νόμος 2972/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μισθολογικές περίοδοι Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων - Προθεσμία υποβολής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας ή τρίμηνο). Δεν καταχωρίζονται σε αυτήν περίοδοι απασχόλησης παρελθόντος χρόνου, εκτός εάν αφορούν αναδρομικές αποδοχές σε εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή απόφασης Διαιτησίας.

 

Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης παρελθόντος χρόνου υποβάλλεται ιδιαίτερη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.

 

2. Τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, που υποβάλλουν:

 

α) οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα και έχουν εποχική δραστηριότητα,

β) οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα και είναι επιχειρήσεις πλήρους ή εποχικής λειτουργίας,

γ) οι εργοδότες δημόσιων έργων και οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτά εκτελούνται, αναφέρονται στον ημερολογιακό μήνα απασχόλησης των εργαζομένων.

 

Ειδικό για το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, τους εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα με συνεχή δραστηριότητα, καθώς και για όσους καταβάλλουν εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης.

 

3. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις υποβάλλονται μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη του μηνός ή του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται.

 

Με τον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 1 καθορίζεται το εντός του μήνα ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου του εργοδότη. Οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση μέσα σε δέκα ημέρες από το τέλος του ημερολογιακού μήνα της απασχόλησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.