Νόμος 2972/01 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας, τα ως άνω ρυθμιζόμενα ποσά στρογγυλοποιούνται στα χίλια ευρώ. Τα ποσά μέχρι πεντακόσια ευρώ παραλείπονται, τα δε πάνω από πεντακόσια ευρώ στρογγυλοποιούνται στην επόμενη χιλιάδα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.