Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Καταργητικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:

 

1. Τα άρθρα 45 μέχρι και 71 (πλην των άρθρων 54, 55, 65, 66, 68 και 69) του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/Β/1938), όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως με την Γ1Γ/6001/1967 (ΦΕΚ 360/Β/1967) και άλλες συναφείς Υγειονομικές Διατάξεις.

 

2. Η από 16-05-1936 Υγειονομική Διάταξη περί υγιεινής και καθαριότητος εργοστασίων ζαχαροπλαστικής και παγωτών, ως και των καταστημάτων πωλήσεως αυτών. (ΦΕΚ 105/Β/1936).

 

3. Η από 17-04-1953 Υγειονομική Διάταξη περί τηρητέας διαδικασίας δια την χορήγηση αδείας λειτουργίας καταστημάτων (ΦΕΚ 100/Β/1953).

 

4. Η Υγειονομική Διάταξη 1101/1955 περί ιατρικής επιθεωρήσεως και εφοδιασμού δι' ατομικού βιβλιαρίου υγείας των ασκούντων ορισμένα τινά επαγγέλματα ατόμων (ΦΕΚ 146/Β/1955), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως.

 

5. Τα άρθρα 1 και 2 της ΔΥΑ 2805/1960 υγειονομικής διατάξεως περί αστιατρικών επιθεωρήσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 179/Β/1960).

 

6. Η Υγειονομική Διάταξη ΔΥΑ 5130/1960 περί όρων υγιεινής των καταστημάτων πωλήσεως κατεψυγμένων ιχθύων και λοιπών αλιευμάτων (ΦΕΚ 306/Β/1960).

 

7. Η Υγειονομική Διάταξη ΔΥΑ 6800/1960 περί υγιεινής πρατηρίων κατεψυγμένων προϊόντων (ΦΕΚ 401/Β/1960).

 

8. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Ε1Γ/3432/1962 περί πωλήσεως κατεψυγμένων τυποποιημένων προϊόντων (ΦΕΚ 152/Β/1962).

 

9. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Ε1Γ/4040/1963 περί όρων υγιεινής και καθαριότητος των δι' αυτομάτων παγωτοποιητικών μηχανών παρασκευαζομένου παγωτού, ως και του τρόπου πωλήσεως αυτού (ΦΕΚ 178/Β/1963), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως με τις Υγειονομικές Διατάξεις [Π] Γ1/5665/1973 (ΦΕΚ 624/Β/1973) και [Π] Γ1/3905/1974 (ΦΕΚ 536/Β/1974).

 

10. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Ε1Γ/1306/1964 περί πωλήσεως ιχθύων υπό πλανόδιων ιχθυοπωλών και εις λαϊκές αγοράς (ΦΕΚ 58/Β/1964).

 

11. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Γ1Γ/425/1967 περί ιδρύσεως και λειτουργίας ψητοπωλείων, ψησταριών και οβελιστηρίων (ΦΕΚ 50/Β/1967), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως με την Υγειονομική Διάταξη Γ1Γ/6001/1967 (ΦΕΚ 360/Β/1967) και άλλες όμοιες.

 

12. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Γ1/2117/1974 περί υγιεινής συσκευασίας του οξυγάλακτος (γιαούρτης) (ΦΕΚ 309/Β/1974), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως με τις Υγειονομικές Διατάξεις [Π] Γ1/3316/1974 (ΦΕΚ 424/Β/1974) και [Π] Γ1/8249/1974 (ΦΕΚ 971/Β/1974).

 

13. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Γ1/3228/1974 περί συσκευασίας και τρόπου διαθέσεως υπό πλανόδιων ή στάσιμων μικροπωλητών κουλουριών, τυροπιτών, σπανακόπιτων κ.λ.π. αρτοσκευασμάτων (ΦΕΚ 963/Β/1974).

 

14. Η Υγειονομική Διάταξη Γ1/9900/1974 περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων (ΦΕΚ 1266/Β/1974), όπως τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως, κατά το μέρος αυτής, που αναφέρεται στον αριθμό και στον τρόπο κατασκευής των αποχωρητηρίων καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων και ποτών. Κατά τα λοιπά η Υγειονομική αυτή Διάταξη εξακολουθεί να ισχύει για τα μη αναφερόμενα στην παρούσα εργαστήρια και καταστήματα και για τις κατοικίες κ.λ.π.

 

15. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Α1Β/6370/1977 περί όρων υπό τους όρους επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων πωλητών τροφίμων και ποτών (ΦΕΚ 869/Β/1977).

 

16. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Α1Β/7771/1977 περί χρήσεως των υπογείων χώρων δια την λειτουργία καταστημάτων και εργαστηρίων (ΦΕΚ 984/Β/1977), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως.

 

17. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Α1Β/10630/1977 περί πωλήσεως αναψυκτικών ποτών, παγωτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων εις αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών (ΦΕΚ 1178/Β/1977).

 

18. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Α1Β/9321/1980 περί υπολογισμού του μεγίστου αριθμού καθισμάτων, που είναι δυνατό να αναπτυχθούν στα καταστήματα εστιάσεως (ΦΕΚ 1079/Β/1980).

 

19. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Α1Β/11261/1981 με θέμα Υγειονομικός έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή / και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών (ΦΕΚ 46/Β/1982).

 

20. Η Υγειονομική Διάταξη Α1Β/4743/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διασκεδάσεως σε χώρους φυσικών σπηλαίων (ΦΕΚ 293/Β/1983).

 

21. Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Α1Β/5191/1983 για την τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 6 της [Π] Α1Β/11261/1981 (ΦΕΚ 46/Β/1982) Υγειονομικής Διάταξης περί γενικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή / και ποτών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών. (ΦΕΚ 301/Β/1983).

 

22. Κάθε άλλη διάταξη του Υγειονομικού Κανονισμού και των άλλων Υγειονομικών Διατάξεων αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.