Υγειονομική διάταξη 96967/12 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Καταργούμενες Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:

 

1. Η υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών.

 

2. Η υπ' αριθμόν 2805/1960 (ΦΕΚ 179/Β/1960) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Περί αστιατρικών επιθεωρήσεων και υγειονομικού ελέγχου τροφίμων.

 

3. Η υπ' αριθμόν Α1Β/3659/1982 (ΦΕΚ 297/Β/1982) Λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου.

 

4. Η υπ' αριθμόν Α1Β/10337/1982 (ΦΕΚ 915/Β/1982) Κρίση καταστημάτων και εργαστηριών τροφίμων, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από τις 24-02-1982, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τους.

 

5. Η υπ' αριθμόν Α1Β/11804/1983 (ΦΕΚ 683/Β/1983) Συμπλήρωση της Α1Β/3659/1982 Υγειονομικής Διάταξης για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου.

 

6. Η υπ' αριθμόν Α1Β/6285/1987 (ΦΕΚ 343/Β/1987) Τροποποίηση της Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, για τη χρήση υπογείων χώρων ως τμημάτων των καταστημάτων.

 

7. Η υπ' αριθμόν Α1/4162/1992 (ΦΕΚ 367/Β/1992) Λειτουργία open bar - συμπλήρωση άρθρου 37 της Υγειονομικής Διάταξης Α1Β/8577/1983.

 

8. Η υπ' αριθμόν 8405/29/1992 (ΦΕΚ 665/Β/1992) Αντικατάσταση άρθρου 14 της Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης.

 

9. Η υπ' αριθμόν Υ1Β/6020/1993 (ΦΕΚ 94/Β/1993) Ειδικοί οροί και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των κρατικών αερολιμένων - τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης.

 

10. Η υπ' αριθμόν Υ1Β/5628/1994 (ΦΕΚ 760/Β/1994) Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα.

 

11. Η υπ' αριθμόν 87539/2006 (ΦΕΚ 1086/Β/2006) Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κ.λ.π.).

 

12. Η υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/139057/2007 (ΦΕΚ 2204/Β/2007) Συμπλήρωση του άρθρου 47 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983(ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα.

 

13. Η υπ' αριθμόν Υ1Γ/ΓΠ/95236/2009 (ΦΕΚ 1467/Β/2009) Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί.

 

14. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.