Υγειονομική διάταξη 6001/67

ΥΔ ΓΙΓ/6001/1967: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως άρθρων του Υγειονομικού Κανονισμού και άλλων Υγειονομικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη ΓΙΓ/6001/1967: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως άρθρων του Υγειονομικού Κανονισμού και άλλων Υγειονομικών διατάξεων, (ΦΕΚ 360/Β/1967), 02-06-1967.

 

Ο Υπουργός της Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. το νομοθετικό διάταγμα 4372/1964 περί συστάσεως Υπουργείου Υγιεινής.

 

3. το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 84/1965 περί οργανισμού του Υπουργείου Υγιεινής, αποφασίζουμε:
 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εν Αθήναις τη 19-05-1967

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 6 της υπ' αριθμόν Α5Α/5333/1987 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 721/Β/1987).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.