Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την άσκηση του επαγγέλματος του πωλητού παλαιού ιματισμού και λοιπών παλαιών αντικειμένων απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής μετά βεβαίωση ότι έχει τις εν τη παρούσα διατάξει απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

 

2. Μεταχειρισμένα είδη ιματισμού και κλινοστρωμνής ευρισκόμενα προς πώληση υπό εμπόρων ή μεταπρατών ή οιουδήποτε άλλου ατόμου, δέον να έχουν προηγουμένως απολυμανθεί εις το Δημόσιον Απολυμαντήριον.

 

Το Δημόσιον Απολυμαντήριον επιθέτει επί εκάστου τεμαχίου ανεξίτηλη σφραγίδα, η οποία θα φέρει και την ημερομηνία της απολυμάνσεως.

 

3. Βάμβαξ προερχόμενος εκ παλαιών εφαπλωμάτων ή μεταχειρισμένος οπωσδήποτε και χρησιμοποιούμενος δια την κατασκευήν εφαπλωμάτων ή βατών δέον προηγουμένως να απολυμανθεί εις το Δημόσιον Απολυμαντήριον, όπερ δίδει βεβαίωση εις ην αναγράφεται το ποσόν και η ημερομηνία της απολυμάνσεως.

 

Οι αυτές διατυπώσεις απαιτούνται και δια τα ράκη πάσης φύσεως τα προοριζόμενα δια την κατασκευήν διαφόρων ειδών χρησιμοποιουμένων εις την καθ' ημέραν πράξη.

 

4. Παλαιά βιβλία πωλούμενα υπό παλαιοπωλών δέον να απολυμανθούν προηγουμένως εις το Δημόσιον Απολυμαντήριον, όπερ επιθέτει εφ' εκάστου σφραγίδα δηλωτική της απολυμάνσεως.

 

5. Έπιπλα πάσης φύσεως και είδη οικιακής χρήσεως βιβλιοθήκες κ.λ.π. πωλούμενα υπό οικογενειών δέον να απολυμανθούν εν τη οικία εξ ης προέρχονται, με μέριμνα του Δημοσίου Απολυμαντηρίου.

 

6. Έπιπλα πάσης φύσεως, κλίνες κ.λ.π. πωλούμενα παρά των παλαιοπωλών δέον να έχουν βεβαίωση του Απολυμαντηρίου ότι απολυμάνθηκαν και να ώσι προσφάτως στιλβωμένα.

 

7. Μεταχειρισμένος χάρτης των απορριμμάτων ή ράκη χρησιμοποιούμενα δια την κατασκευήν χαρτονιών ή χάρτου θα απολυμαίνονται δια χλωριούχου ασβέστου 5% ή δι' άλλου αντισηπτικού, όπερ ήθελε εγκρίνει η Υγειονομική Υπηρεσία.

 

8. Φιάλες μεταχειρισμένες διατιθέμενες εις το εμπόριον, δέον προηγουμένως να απολυμανθούν δια βρασμού. Οι αποθήκες όπου θα φυλάσσονται θα έχουν δάπεδον εξ αδιαπότιστου υλικού, ύδρευση, αποχέτευση και λέβητα προς βρασμό των φιαλών.

 

9. Απορρίμματα πάσης φύσεως (παλαιός μεταχειρισμένος χάρτης, ράκη κ.λ.π.) θα μεταφέρονται εντός σάκων, κιβωτίων ή αμαξών πανταχόθεν κεκλεισμένων και κατά τρόπον ώστε να μην διασπείρονται κατά την μεταφορά.

 

Ωσαύτως τα υπολείμματα φαγητών προοριζόμενα δια διατροφή χοίρων θα μεταφέρονται εντός σιδηρών δοχείων ερμητικά κλεισμένων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.