Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Το σάρωμα θα γίνεται δια βρεγμένου σάρωθρου και εις το τέλος της εργασίας. Κατά την εργασίαν θα αποσύρονται οι τρίχες κατά τρόπον τοιούτον ώστε να μη ανεγείρεται κονιορτός. Εκάστην δε Δευτέρα θα πλένεται το δάπεδον δι' ύδατος και ποτάσας ή σαπουνιού.

 

β) Εις έκαστον πελάτη θα δίδεται προσόψιον καθαρόν και αμεταχείριστο, απαγορευόμενης της χρησιμοποιήσεως του αυτού προσόψιου δια πολλούς πελάτες. Τα προσόψια θα είναι χρώματος λευκού. Έκαστος κουρεύς θα έχει καθαρά προσόψια, ανάλογα προς την κίνηση του καταστήματος, ουδέποτε ολιγότερα των 15.

 

γ) Κατά την κοπή των μαλλιών, ο λαιμός του πελάτου, θα περιτυλίσσεται δια καθαρού χάρτου εις τρόπον ώστε να μη έρχεται εις επαφή με το σεντόνι. Επίσης το σημείον του καθίσματος όπου εφάπτεται η κεφαλή, πρέπει να καλύπτεται δια καθαρού εκάστοτε χάρτου.

 

δ) Οι μηχανές, ψαλίδια και τα είδη περιποιήσεως προσώπου και χειρών, θα απολυμαίνονται προ πάσης χρήσεως δι' επιτριβής δια βάμβακος με οινόπνευμα. Τα κτένια μετά πάσαν χρήσιν θα καθαρίζονται καλώς δια βάμβακος με οινόπνευμα. Το ξυράφι προ πάσης χρήσεως, θα απολυμαίνεται ουχί δι' απλής εμβάπτισης εις οινόπνευμα ή φαινικό οξύ, αλλά δια βάμβακος εμποτισμένου με οινόπνευμα και συρόμενου 2-3 φοράς εκατέρωθεν της λεπίδας. Το αυτό θα επαναλαμβάνεται και μετά το ακόνισμα του ξυραφιού επί του λωρίου.

 

ε) Τα πινέλα και δοχεία αυτών, θα είναι διπλά δι' έκαστον κουρέα, θα πλύνονται καλώς μετά πάσαν χρήσιν δια ζέοντος ύδατος και κατόπιν δι' οινοπνεύματος. Ο χρησιμοποιούμενος σάπων θα είναι εις σκόνη και εντός διάτρητων κυτίων. Δια τους πάσχοντας εκ δερματικών νοσημάτων, θα γίνεται χρήσις ιδιαιτέρων εργαλείων, τα οποία θα απολυμαίνονται κατόπιν λίαν επιμελώς.

 

Απαγορεύεται απολύτως η εντός των Κουρείων περιποίησις (ξύρισμα, κούρεμα κ.λ.π.) πελατών πασχόντων εκ μολυσματικού δερματικού νοσήματος (συκώσεως, αχώρος) του προσώπου και του τριχωτού της κεφαλής.

 

στ) Ο δια την απόμαξη του ξυραφιού χρησιμοποιούμενος χάρτης, δέον να είναι αμεταχείριστος και να ανανεώνεται δι' έκαστον πελάτη.

 

ζ) Το πρόσωπον αυτού που ξυρίζεται, θα πλένεται δι' ύδατος ή κολόνιας που ρίχνεται με ψεκαστήρα.

 

η) Η αμυλόκονις θα διατηρείται εις κλειστόν διάτρητο κυτίον, εξ ου θα χρησιμοποιείται δια τεμαχίου καθαρού βάμβακος. Απαγορεύεται η ύπαρξις ανοικτών κυτίων πούδρας και ψήκτρας του τριχωτού της κεφαλής. Ομοίως απαγορεύεται η ένθεσις αλοιφών καλλυντικών εις πλατύλαιμα φιαλίδια επιτρεπομένης της χρήσεως τοιούτων αλοιφών εκ σωληναρίων εκ μαλακού μετάλλου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.