Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Ταύτα υποχρεούνται να τηρούν όλες τις γενικές υποχρεώσεις καθαριότητος και υγιεινής, τις υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενες.

 

β) Το δάπεδον θα είναι εξ αδιαπότιστου υλικού ή εκ ξύλου ελαιοχρωματισμένου ή παρκεταρισμένου ή θα καλύπτεται δια μουσαμά άνευ ρωγμών. Ο αερισμός, η θέρμανσις, η ύδρευσις και η αποχέτευσις, θα πληρούν τους όρους των γενικών διατάξεων. Τα πτυελοδοχεία θα είναι επαρκή και τα αποχωρητήρια θ' αναλογούν τουλάχιστον 1 ανά 10 κλίνες.

 

γ) Εις όσα ξενοδοχεία υπάρχει λουτρόν ο λουτήρας θα είναι μαρμάρινος ή εμαγιέ άνευ ρωγμών, Προ πάσης χρήσεως θα πλένεται δια σαπωνούχου ύδατος ή άμμου και σόδας και θα εκπλύνεται δι' άφθονου θερμού ύδατος.

 

Οι χορηγούμενες δια το λουτρόν σινδόνες και προσόψια, δέον να είναι καινουργή ή αμεταχείριστα, πλυμένα καλώς και σιδερωμένα, απαγορευόμενης της παροχής αυτών εις περισσότερα του ενός πρόσωπα.

 

δ) Τα δωμάτια δεν θα έχουν χωρητικότητα κάτω των 25 m3 του ύψους υπολογιζόμενου μέχρι 4 m. Πάντως, το ύψος δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 2,80 m θα φωτίζονται δε δι' ενός ή περισσοτέρων παραθύρων ων η επιφάνεια δεν πρέπει να είναι κάτω των 1/7 του εμβαδού του δαπέδου, θα βλέπουν εις δρόμο ή αυλή ουχί μικροτέρα των 30 m2, μη κεκαλυμμένη με γυαλί. Εις εκάστην κλίνη θα αντιστοιχούν 20-25 m3. Εις έκαστον δωμάτιον θα υπάρχει πινακίδα, υπογεγραμμένη υπό του αστυϊάτρου και εμφαίνουσα τον κυβισμό του δωματίου και τον αριθμόν των κλινών.

 

ε) Δωμάτια ανήλια και εν γένει που δεν πληρούν τους όρους της προηγουμένης παραγράφου, σκοτεινά και υγρά, δεν θα χρησιμοποιούνται δι' ύπνον.

 

στ) Εις τα ξενοδοχεία εις τα οποία εκ των κειμένων διατάξεων δεν επιβάλλεται εγκατάστασις ύδατος συνεχούς ροής, θα υπάρχει εις έκαστον δωμάτιον:

α) Νιπτήρας με δοχείον ύδατος καθαρού και λεκάνης προς νίψη.

β) Δοχείον ακαθάρτων υδάτων, κεκλεισμένο άνωθεν.

γ) Δοχείον ύδατος καθαρού προς πόση με ισάριθμα προς τις κλίνες ποτήρια. Επίσης κάλαθος ή κιβώτιον δι' άχρηστα αντικείμενα.

 

ζ) Θα υπάρχει αποθήκη καθαρού και αποθήκη ακαθάρτου υλικού. Επίσης αποθήκη καθαρά όπου θα παραμένουν οι αποσκευές των ενοίκων.

 

η) Τα σεντόνια και τα κελύφη θα είναι λευκά, τα προσόψια λευκά ή ελαφρώς χρωματισμένα. Εις έκαστον ξενοδοχείον θα υπάρχει αριθμός καθαρών σεντονιών κ.λ.π. αναλόγως προς την κίνηση αυτού. Τα στρώματα, προσκεφάλια, καλύμματα κ.λ.π. θα είναι άνευ εντόμων, άνευ οπών και καθαρά. Οι κουβέρτες θα πλύνονται ανά τρίμηνον. Τα εφαπλώματα απαγορεύονται.

 

θ) Εις έκαστον νέον ένοικο, θα δίδονται καθαρά και αμεταχείριστα προσόψια, κελύφη και σεντόνια, που θα κομίζονται ενώπιον αυτού. Οι κλίνες θα στρώνονται με την άφιξη του πελάτου και ενώπιον αυτού.

 

Δια τους μονίμους ή από μακρού ενοίκους ή αλλαγή των μεν σεντονιών θα γίνεται άπαξ της εβδομάδος, κατά Κυριακή των δε προσοψίων και κελυφών προσκέφαλων, δις της εβδομάδος (Πέμπτη και Κυριακή).

 

ι) Θα υπάρχει ερμάριο όπου θα φυλάσσονται τα κάτωθι φάρμακα:

 

1) Σύριγξ πραβάζ, μετά 5-10 ενέσεων καμφοράς και καφεΐνης,

2) 2 φιαλίδια αιθέρος,

3) κυτίον ασπιρίνης,

4) 2 δέματα γάζας,

5) 2 δέματα βάμβακος 50-100 γραμμαρίων,

6) 5 επίδεσμοι,

7) φιαλίδιον 50 γραμμαρίων βάμματος ιωδίου και

8) 100 - 200 γραμμάρια οινοπνεύματος.

 

ι)α) Εάν σημειωθεί κρούσμα λοιμώδους νόσου ή φυματιώσεως, υποχρεούται ο Διευθυντής του καταστήματος, να δηλώσει τούτο εις την οικεία Υγειονομική Αρχήν, να κλείσει το δωμάτιον, μετά την απομάκρυνση του αρρώστου και να ζητήσει παρά ταύτης την απολύμανση του δωματίου η οποία θα γίνεται δωρεάν δια του δημοσίου Απολυμαντηρίου ή δι' ων μέσων διαθέτει η Υγειονομική Υπηρεσία.

 

ι)β) Απαγορεύεται η εντός των ξενοδοχείων διατήρησις κατοικίδιων ζώων πλην γαλών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.