Προεδρικό διάταγμα 460/76

ΠΔ 460/1976: Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 460/1976: Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών, (ΦΕΚ 170/Α/1976), 06-07-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 4 του νόμου 4026/1912.

β) των άρθρων 6 και 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949.

γ) του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3214/1955.

δ) των άρθρων 1 και 5 του αναγκαστικού νόμου 207/1967.

ε) του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4661/1930.

στ) του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 5273/1931.

 

2. Την υπ' αριθμόν 101/04-03-1976 γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Βιομηχανίας.

 

3. Την από 28-04-1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

4. Την υπ' αριθμόν 356/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων Υπουργών Δημόσιας Τάξεως και Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον ημέτερο επί της Βιομηχανίας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-06-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 4.1.14 της υπ' αριθμόν ΥΑ/1991 απόφασης (ΦΕΚ 578/Β/1991), με το άρθρο 10 της υπ' αριθμόν Δ3/13858/1993 απόφασης (ΦΕΚ 477/Β/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.